Menu Luk

Når livet kommer
på arbejde

Min seneste bog med titlen “Når livet kommer på arbejde – Kunsten at skabe balance i en grænseløs tid” udgivet af Akademisk Forlag handler om den splittelse, som mange mennesker oplever mellem arbejdslivet på den ene side og resten af livet på den anden side. En splittelse, som kan føre til magtesløshed, mistrivsel, stress og i sidste ende sygemeldinger.

“Når livet kommer på arbejde” handler også om, hvordan arbejdslivet kan spille os bedre og indvirke positivt på resten af livet på samme måde, som privatlivet kan influere både positivt og negativt på vores professionelle liv. 

Skab balance i en grænseløs tid

Bogen tilbyder et nyt balancebillede og en udvidet forståelse af balance, som rummer flere dimensioner end den klassiske enten-eller-tankegang. Måske endnu vigtigere; bogen indeholder konkrete værktøjer til den enkelte og til organisationen og guider til nye handlemuligheder. 

Bogen er skrevet til alle, der oplever ubalance i forholdet mellem arbejde og livet i al sin mangfoldighed. Den kan læses af bl.a.:

Vi lever i en tid, hvor vi konstant forsøger at leve op til forventningerne om, at vi både skal være passionerede ildsjæle på jobbet og overskudsmennesker i fritiden. Det er den helt umulige balance, Tine Toft Nørgaard tager livtag med.

Hun udfordrer vores høje og urealistiske idealer, til hinanden og ikke mindst os selv. Det gør hun med konkrete og handlingsanvisende råd, der sætter alle tidens krav i perspektiv

Udtalelser om bogen

Bravo! "Når livet kommer på arbejde" er en fremragende bog! Et teoretisk og værdifuldt bidrag til en mere nuanceret og holistisk forståelse af stress - eller livets mange balancer, der udfordrer de traditionelle myter i feltet - både til gavn for den stressramte og brugbar for den professionelle HR partner.

Bogen sammenfatter skarpt kompliceret stof, tilbyder konkrete værktøjer i praksis og har læseren med hele vejen, fordi man kan spejle sig i de mange gode cases. Jeg vil anbefale enhver, der kæmper med livets svære balancer at læse den.
En indsigtsfuld og praktisk bog, som er exceptionelt velformuleret. Fuld af værktøjer til den, der søger balance og trivsel, og til den der er i fuld trivsel.

Bogen er både til den nyuddannede og til den erfarende leder.
"Når livet kommer på arbejde” er en velskrevet bog, som giver dig mulighed for at stoppe op i en travl og hektisk hverdag. Især den cirkulære tilgang til trivsel og metaforen med balancebrættet gjorde mig bevidst om min egen prioritering mellem de tre livsdomæner og henledte min opmærksomhed på, hvad jeg med fordel kunne op- og nedprioritere for at påvirke min egen trivsel i positiv retning.
Bogen er befriende nytænkende i forhold til spørgsmålet om at skabe balance i (arbejds)livet. Uden at pege fingre indeholder bogen konstruktive anvisninger til, hvem og hvordan man kan bidrage til positive forandringer for sig selv og andre – og især, hvor meget man selv kan gøre. Det er relevant for de fleste at forholde sig til løbende og i alle livsfaser.
Afspil video