Menu Luk

Leder-
udvikling

TINE TOFT & CO tilbyder lederudvikling og coaching. Lederudvikling er en intenderet forandringsproces, som fører til en forbedret udgave af personens eller gruppens udgangspunkt. Vi skræddersyer individuelle og kollektive udviklingsforløb og tilbyder målrettede coachingsessioner. 

Læs mere nedenfor eller kontakt os for at høre nærmere.

Lederudvikling - Tine Toft & Co

Individuelle og kollektive udviklingsforløb

Vi skræddersyr individuelle og kollektive udviklingsforløb med udgangspunkt i fokuspersonens eller gruppens situation, ønsker og behov og indarbejder dilemmaer og/eller udfordringer, der måtte være knyttet hertil. Forløbene indledes typisk med et eller flere psykologiske testværktøjer (personlighedstest) med det formål at få indblik i fokuspersonens / gruppens ”psykologiske automatpilot” og klarlægge styrke- og udviklingsområder.

Udviklingsforløbene vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis og justeres løbende, så det passer til det aktuelle behov. Der må påregnes hjemmearbejde typisk i form af praktiske øvelser samt forberedelse forud for sessionerne.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan sammensætte jeres udviklingsforløb.

Individuelle udviklingsforløb med erhvervspsykolog
Individuelle udviklingsforløb med erhvervspsykolog

Coaching

Coaching er en samtaleform og et redskab til personlig og faglig udvikling. Igennem spørgsmål hjælpes fokuspersonen til at skærpe bevidsthed og ansvarlighed om et problem eller en udfordring med henblik på at træffe beslutning om mål og handle derefter. 

Coaching anvendes hovedsagligt, når der er et ønske om at blive bedre og klogere til at mestre sig selv og sin hverdag. Coachingforløb kan være stressforebyggende, bidrage til øget trivsel og arbejdsglæde, og er helt centralt i forhold til karriereudvikling og -afklaring.

Eksempler på arbejdsrelaterede udfordringer, hvor et coachingforløb kan hjælpe til afklaring:

  • Personlige og organisatoriske forandringer.
  • Lederrollen på godt og ondt, og uanset om du er ny eller erfaren leder.
  • Work-life balance og herunder ubalancer i forhold til dig selv, din karriere, familie og fritid.
  • Motivation (af dig selv og/eller dine medarbejdere).
  • Karriereovervejelser eller karriereskift.
  • Travlhed og stress.
  • Den vanskelige samtale.

Med sin stærke baggrund som erhvervspsykolog er Tine en dygtig samarbejdspartner i forbindelse med leder- og organisationsudvikling. Jeg har kun positive tilbagemeldinger fra kunder og samarbejdspartnere, hvor hun har skabt transparens, værdi og udvikling. Tine er meget professionel og en person med stærke værdier, stort engagement og høj integritet.

Michael Kjærgaard | Partner, Unik Recruitment

Psykologiske test

I forbindelse med lederudvikling og rekruttering gør vi bl.a. brug af personlighedstest. Vi arbejder udelukkende med gennemprøvede og evidensbaserede psykologiske testværktøjer, som vi er uddannede i at anvende. Læs mere om de tests, vi benytter og har positive erfaringer med.