Menu Luk

Organisations-
udvikling

I TINE TOFT & CO udreder og intervenerer vi med afsæt i den pågældende situation og tilpasset den enkelte organisation. Vi har en vifte af generelle koncepter og temaer, som vi har udviklet med afsæt i den udvikling, som karakteriserer arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken anno 2020.

Læs mere om udredning og intervention, executive search & assessment og slutevaluering herunder. Kontakt os for at høre nærmere. 

Organisationsudvikling hos TINE TOFT & CO

Udredning og intervention

Udredning er en psykologisk samlebetegnelse for psykologiske undersøgelser, evalueringer og analyser, som foretages i organisationer med henblik på at kortlægge eksempelvis trivselsproblematikker, krænkelser, mobning eller andre ubalancer, som vedrører det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Udredning kan også finde sted forud for og i forbindelse med opkøb og fusioner, hvor ledelsen ønsker viden om og indblik i organisationens ’tilstand’. Sådanne psykologiske undersøgelser foretages igennem interview, observation og/eller testning og danner baggrund for en samlet vurdering af den pågældende situation, typisk i form af en rapport, som foruden en sammenfatning af resultaterne i undersøgelsen indeholder psykologens anbefalinger til det videre forløb, herunder konkrete indsatser.  

Intervention bruges i psykologien om ’det at ændre en proces’, underforstået: til det bedre. Intervention dækker over konkrete tiltag på individ-, gruppe- og organisationsniveau, eksempelvis teamudvikling, lederudvikling eller kollektive udviklingsforløb med henblik på at forbedre trivslen, at understøtte personalereduktion eller ditto udvidelse etc.

coaching

Udredning og intervention

Udredning er en psykologisk samlebetegnelse for psykologiske undersøgelser, evalueringer og analyser, som foretages i organisationer med henblik på at kortlægge eksempelvis trivselsproblematikker, krænkelser, mobning eller andre ubalancer, som vedrører det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Udredning kan også finde sted forud for og i forbindelse med opkøb og fusioner, hvor ledelsen ønsker viden om og indblik i organisationens ’tilstand’. Sådanne psykologiske undersøgelser foretages igennem interview, observation og/eller testning og danner baggrund for en samlet vurdering af den pågældende situation, typisk i form af en rapport, som foruden en sammenfatning af resultaterne i undersøgelsen indeholder psykologens anbefalinger til det videre forløb, herunder konkrete indsatser.  

Intervention bruges i psykologien om ’det at ændre en proces’, underforstået: til det bedre. Intervention dækker over konkrete tiltag på individ-, gruppe- og organisationsniveau, eksempelvis teamudvikling, lederudvikling eller kollektive udviklingsforløb med henblik på at forbedre trivslen, at understøtte personalereduktion eller ditto udvidelse etc.

Executive Search & Assessment

I samarbejde med Katriina Schøier og Razor Partners hjælper vi organisationer med at identificere, tiltrække, udvikle og fastholde ekstraordinære ledere og talenter. Via et globalt netværk af højt specialiserede researchere kan vi hjælpe i alle geografiske områder.

Virksomheder er på udkig efter de bedste kandidater, uanset hvor de er baseret geografisk, og uanset hvilken nationalitet de har. Derfor rekrutterer vi kandidater både fra Nordamerika, Europa og Asien, og vi er stolte af vores evne til at identificere og tiltrække det bedste talent til vores kunder.

Vi foretager desuden leder- og teamvurderinger for at hjælpe virksomheder med den indsigt, der er nødvendig for at foretage de smarteste investeringer i udviklingen af næste generations ledere til nøgleroller. 

Executive Search & Assessment af erhvervspsykologer

Executive Search & Assessment

I samarbejde med Katriina Schøier og Razor Partners hjælper vi organisationer med at identificere, tiltrække, udvikle og fastholde ekstraordinære ledere og talenter. Via et globalt netværk af højt specialiserede researchere kan vi hjælpe i alle geografiske områder.

Virksomheder er på udkig efter de bedste kandidater, uanset hvor de er baseret geografisk, og uanset hvilken nationalitet de har. Derfor rekrutterer vi kandidater både fra Nordamerika, Europa og Asien, og vi er stolte af vores evne til at identificere og tiltrække det bedste talent til vores kunder.

Vi foretager desuden leder- og teamvurderinger for at hjælpe virksomheder med den indsigt, der er nødvendig for at foretage de smarteste investeringer i udviklingen af næste generations ledere til nøgleroller.

Executive Search & Assessment

Evaluering af kandidater

Nogle virksomheder foretrækker at løfte rekrutteringsarbejdet internt frem for at entrere med en professionel. I interne rekrutteringsprocesser tilbyder TINE TOFT & CO at foretage en grundig erhvervspsykologisk vurdering af finalisterne. Denne vurdering hviler typisk på en eller flere psykologiske testværktøjer, som hjælper med at belyse kandidatens personlighed og ledelsesmæssige forudsætninger samt potentiale i relation til den pågældende stillingsprofil.

En grundig erhvervspsykologisk vurdering giver indsigt i, hvordan potentielle kandidater sandsynligvis vil agere, træffe beslutninger og fungere i den pågældende rolle og identificerer desuden potentielle risici. Formålet er, selvsagt, at vælge den kandidat, hvis personlighed og kvalifikationer matcher jobprofilen og organisationskulturen bedst muligt.

Kontakt os for at høre nærmere.

Evaluering af kandidater

Nogle virksomheder foretrækker at løfte rekrutteringsarbejdet internt frem for at entrere med en professionel. I interne rekrutteringsprocesser tilbyder TINE TOFT & CO at foretage en grundig erhvervspsykologisk vurdering af finalisterne. Denne vurdering hviler typisk på en eller flere psykologiske testværktøjer, som hjælper med at belyse kandidatens personlighed og ledelsesmæssige forudsætninger samt potentiale i relation til den pågældende stillingsprofil.

En grundig erhvervspsykologisk vurdering giver indsigt i, hvordan potentielle kandidater sandsynligvis vil agere, træffe beslutninger og fungere i den pågældende rolle og identificerer desuden potentielle risici. Formålet er, selvsagt, at vælge den kandidat, hvis personlighed og kvalifikationer matcher jobprofilen og organisationskulturen bedst muligt.

Kontakt os for at høre nærmere.

Slutevaluering af kandidater