Menu Luk

Organisations-
udvikling

I TINE TOFT & CO tilrettelægger vi vores arbejde med udgangspunkt i den aktuelle situation i den pågældende organisation. Vi bruger tid og energi på at undersøge og sætte os ind i vores kunders forretningsområde og organisatoriske udfordringer, når vi designer udredning, interventionsindsatser og aktiviteter.

Du kan læse mere om udredning og intervention herunder eller kontakte os for at høre nærmere. 

Organisationsudvikling hos TINE TOFT & CO

Udredning og intervention

Udredning er en samlebetegnelse for psykologiske undersøgelser, evalueringer og analyser, som foretages i organisationer med henblik på at kortlægge eksempelvis trivselsproblematikker, krænkelser, mobning eller andre ubalancer, som vedrører det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Udredning kan også finde sted i forbindelse med omstrukturering, opkøb og fusion for at opnå viden om, og indblik i, organisationens ’tilstand’. Sådanne psykologiske undersøgelser foretages igennem interview, observation og/eller psykologisk testning. Resultaterne sammenfattes typisk i en rapport suppleret med psykologens anbefalinger til det videre forløb, og herunder konkrete indsatser.  

Intervention bruges om ’at ændre en proces’ til det bedre. Intervention dækker over konkrete tiltag på individ-, gruppe- og organisationsniveau, eksempelvis lederudvikling, teamudvikling eller organisatoriske udviklingsforløb, som hjælp til at forbedre trivslen eller styrke samarbejdet. Intervention favner både forebyggende arbejde i virksomhederne og her-og-nu indsatser, som skal hjælpe medarbejdere, ledere og organisationer et skridt videre. 

Evaluering af kandidater

I forbindelse med rekruttering og nyansættelser tilbyder TINE TOFT & CO at foretage en grundig erhvervspsykologisk vurdering af slutkandidaterne. Denne vurdering hviler typisk på en eller flere psykologiske testværktøjer, som hjælper med at belyse kandidatens personlighed, ledelsesmæssige forudsætninger og potentiale i relation til den pågældende rolle.

En grundig erhvervspsykologisk vurdering giver indsigt i, hvordan potentielle kandidater sandsynligvis vil agere, træffe beslutninger og fungere i den pågældende rolle og identificerer potentielle risici. Formålet er, på psykologfagligt grundlag, at kunne vælge den kandidat, hvis personlighed og kvalifikationer matcher rollen og organisationskulturen bedst muligt.

Kontakt os for at høre nærmere.

1:1 Onboarding

Når den rette kandidat til virksomheden er fundet, begynder processen med at forberede kandidaten på sit kommende jobskifte og sikre, at kandidaten bevarer sin energi, glæde og motivation omkring den nye rolle og kommende arbejdsplads (preboarding-perioden). Herefter følger onboardingen af kandidaten, eller den organisatoriske socialisering om man vil. Effektiv og succesfuld onboarding kalder på mere end en buket blomster på første arbejdsdag og et standardiseret introduktionsprogram.

1:1 Onboarding er et individuelt, struktureret og skræddersyet forløb, som varetages af en professionel erhvervspsykolog. Forløbet påbegyndes, når ansættelseskontrakten er underskrevet og strækker sig frem til kandidaten er tiltrådt, integreret og komfortabel i sin nye rolle. Typisk varer forløbet 3-6 måneder.

At tiltræde en ny rolle i en ny organisation er en udviklingsproces. Formålet med 1:1 onboarding er at guide, støtte og udfordre kandidaten i denne transition, idet resultatet har afgørende betydning for både fastholdelse, produktivitet, motivation og engagement.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan sammensætte et 1:1 Onboarding-forløb til jeres kommende kollega.

1:1 Offboarding & Outplacement

Når et ansættelsesforhold ophører, er der god grund til at have fokus på, at proces og afsked bliver positivt og værdigt for alle involverede parter. Det har nemlig betydning for, hvilken historie der bliver fortalt om virksomheden efterfølgende, såvel internt som eksternt.

Opsigelser og afskedigelser og måden, hvorpå det håndteres, har stor indflydelse på medarbejderens psykiske ve og vel og videre færd på arbejdsmarkedet. Endvidere har det betydning for lederens fremadrettede ledelsespraksis og ditto kvalitet. Processen, og følelserne omkring den, sætter et aftryk på kollegaerne og deres syn på, og historier om, virksomheden. Historier, som påvirker virksomhedens ry og rygte blandt kunder, leverandører og samarbejdspartnere – og i det lange løb virksomhedens mulighed for at tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere fremadrettet.

TINE TOFT & CO rådgiver virksomheder i opsigelses- og afskedigelsesprocesser. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan sammensætte individuelle offboarding- og outplacement forløb.

Psykologiske test

I forbindelse med organisationsudvikling gør vi bl.a. brug af personlighedstest. Vi arbejder udelukkende med gennemprøvede og evidensbaserede psykologiske testværktøjer, som vi er uddannede i at anvende. Læs mere om de tests, vi benytter og har positive erfaringer med.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Navn, titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Navn, titel