Menu Luk

Organisations-
udvikling

I TINE TOFT & CO tilrettelægger vi vores arbejde med udgangspunkt i den aktuelle situation i den pågældende organisation. Vi bruger tid og energi på at undersøge og sætte os ind i vores kunders forretningsområde og organisatoriske udfordringer, når vi designer udredning, interventionsindsatser og aktiviteter.

Du kan læse mere om vores indsatsområder ’Balance mellem liv og arbejde’ og ’Trivsel og psykisk arbejdsmiljø’ herunder.

Organisationsudvikling hos TINE TOFT & CO

Balance mellem liv og arbejde
(work-life balance)

Hvordan skaber vi harmoni i et grænseløst og hurtigt forandrende (arbejds)liv, så vi undgår at blive udbrændt og stresset? Kombinationen af arbejde og privatliv er den primære årsag til stress hos over halvdelen af de stressramte. Arbejdet med vores mentale balance fortjener derfor kærlig opmærksomhed til glæde og gavn for os selv, vores nærmeste og arbejdspladsen.

TINE TOFT & CO faciliterer netværksgrupper i virksomheder med henblik på at skabe et forum, hvor følsomme erfaringer kan deles og diskuteres. Endvidere indgår psykologiske værktøjer og øvelser til at opnå harmoni og balance i hverdagen. Som supplement tilbydes individuelle samtaler, hvor vi går i dybden med følelsesmæssige og praktiske udfordringer, der blokerer for at opnå harmoni og balance.

Vi har udviklet en metode, som klæder dig på til at skabe harmoni – privat og professionelt. Du bliver bevidst om, hvad der er vigtigt for dig at navigere efter, og hvordan du efterlever det.

Som noget nyt tilbyder vi skræddersyede Gå-hjem-møder om emnet. Kontakt os for at høre nærmere.

Work-Life Balance - Tine Toft & Co
Work-Life Balance - Tine Toft & Co

Trivsel & psykisk arbejdsmiljø

Medarbejdernes trivsel og velbefindende har afgørende betydning for fastholdelse og engagement. Endvidere rimer et godt psykisk arbejdsmiljø på øget performance, mindre sygefravær og et positivt ’employer brand’. Det er faktorer, som tilsammen definerer virksomheden udadtil, og som indvirker på muligheden for at tiltrække kompetente og motiverede medarbejdere fremadrettet.

Fra trivselsundersøgelse til konkrete indsatser

Har I gennemført en trivselsmåling, MTU eller APV, hjælper vi jer med at oversætte resultatet af undersøgelsen til konkrete trivselsforbedrende handlingsinitiativer. Vi designer og implementerer indsatser på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Et typisk forløb strækker sig over nogle uger og indeholder følgende elementer:

Fortroligt møde med ledelsen

1. Drøftelse af ledelsens perspektiver, ønsker og ansvar ift. trivselsundersøgelsen og den fremadrettede process.
2. Ledelsesopgave.

Fortroligt gruppemøde med medarbejderne

1. Medarbejdernes perspektiver, ønsker og ansvar ift. trivselsundersøgelsen og den fremadrettede process.
2. Medarbejderopgave.

Fælles workshop for ledelse og medarbejdere

Forslag til indsatsområder gennemgås og diskuteres. Handlingsplan vedtages. Psykologisk viden, værktøjer og øvelser indgår mhp. at sikre en forbedring af trivslen og samarbejdet fremadrettet.

Afhængigt af situationen kan forløbet suppleres med individuelle samtaler samt en opfølgnings workshop. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan sammensætte et trivselsforløb til jer.

Kvalitativ trivselsundersøgelse

Vi tilbyder design, implementering og opfølgning på kvalitative trivselsundersøgelser eller arbejdsmiljøindsatser. Kontakt os for at høre nærmere.

Udredning og intervention

Udredning er en samlebetegnelse for psykologiske undersøgelser, evalueringer og analyser, som foretages i organisationer med henblik på at kortlægge eksempelvis trivselsproblematikker, krænkelser, mobning eller andre ubalancer, som vedrører det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Udredning kan også finde sted i forbindelse med omstrukturering, opkøb og fusion for at opnå viden om, og indblik i, organisationens ’tilstand’. Sådanne psykologiske undersøgelser foretages igennem interview, observation og/eller psykologisk testning. Resultaterne sammenfattes typisk i en rapport 

Intervention bruges om ’at ændre en proces’ til det bedre. Intervention dækker over konkrete tiltag på individ-, gruppe- og organisationsniveau, eksempelvis lederudvikling, teamudvikling eller organisatoriske udviklingsforløb, som hjælp til at forbedre trivslen eller styrke samarbejdet. Intervention favner både forebyggende arbejde i virksomhederne og her-og-nu indsatser, som skal hjælpe medarbejdere, ledere og organisationer et skridt videre.

Udredning og intervention

Psykologiske test

I forbindelse med organisationsudvikling gør vi bl.a. brug af personlighedstest. Vi arbejder udelukkende med gennemprøvede og evidensbaserede psykologiske testværktøjer, som vi er uddannede i at anvende. Læs mere om de tests, vi benytter og har positive erfaringer med.