Menu Luk

Rekruttering, onboarding & offboarding

Fejlansættelser er dyre og tidskrævende. Derfor er det en god investering at få foretaget en professionel erhvervspsykologisk vurdering af slutkandidaterne for at kunne vælge det rigtige match.

TINE TOFT & CO hjælper virksomheder med at gøre nyansættelser til en positiv oplevelse. Vi tilbyder erhvervspsykologisk evaluering af kandidater, skræddersyede pre- og onboardingforløb og outplacement programmer. Læs mere herunder eller kontakt os for at høre nærmere.

Rekrutteringsydelser hos TINE TOFT&CO

Evaluering af kandidater

I forbindelse med rekruttering og nyansættelser tilbyder TINE TOFT & CO at foretage en grundig erhvervspsykologisk vurdering af slutkandidaterne. Denne vurdering hviler typisk på en eller flere psykologiske testværktøjer, som hjælper med at belyse kandidatens personlighed, ledelsesmæssige forudsætninger og potentiale i relation til den pågældende rolle.

En grundig erhvervspsykologisk vurdering giver indsigt i, hvordan potentielle kandidater sandsynligvis vil agere, træffe beslutninger og fungere i den pågældende rolle og identificerer potentielle risici. Formålet er, på psykologfagligt grundlag, at kunne vælge den kandidat, hvis personlighed og kvalifikationer matcher rollen og organisationskulturen bedst muligt.

Kontakt os for at høre nærmere.

Evaluering af kandidater

1:1 Pre- & Onboarding

Når den rette kandidat til virksomheden er fundet, begynder processen med at forberede kandidaten på sit kommende jobskifte og sikre, at kandidaten bevarer sin energi, glæde og motivation omkring den nye rolle og kommende arbejdsplads (preboarding-perioden). Herefter følger onboardingen af kandidaten, eller den organisatoriske socialisering om man vil. Effektiv og succesfuld onboarding kalder på mere end en buket blomster på første arbejdsdag og et standardiseret introduktionsprogram.

1:1 Onboarding er et individuelt, struktureret og skræddersyet forløb, som varetages af en professionel erhvervspsykolog. Forløbet påbegyndes, når ansættelseskontrakten er underskrevet og strækker sig frem til kandidaten er tiltrådt, integreret og komfortabel i sin nye rolle. Typisk varer forløbet 3-6 måneder.

At tiltræde en ny rolle i en ny organisation er en udviklingsproces. Formålet med 1:1 onboarding er at guide, støtte og udfordre kandidaten i denne transition, idet resultatet har afgørende betydning for både fastholdelse, produktivitet, motivation og engagement.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan sammensætte et 1:1 Onboarding-forløb til jeres kommende kollega.

Vi har haft stor succes med at inddrage Tine Toft & Co i vores onboarding af nye ledere. Tine har bidraget med et skræddersyet pre- og onboardingforløb og har været med til at understøtte, at vores nye kollegaer var mentalt klar og fuldt motiverede til at være succesfulde hos NKT fra første dag.

Lika Thiesen | HR-direktør, NKT

1:1 Offboarding & Outplacement

Når et ansættelsesforhold ophører, er der god grund til at have fokus på, at proces og afsked bliver positivt og værdigt for alle involverede parter. Det har nemlig betydning for, hvilken historie der bliver fortalt om virksomheden efterfølgende, såvel internt som eksternt.

Opsigelser og afskedigelser og måden, hvorpå det håndteres, har stor indflydelse på medarbejderens psykiske ve og vel og videre færd på arbejdsmarkedet. Endvidere har det betydning for lederens fremadrettede ledelsespraksis og ditto kvalitet. Processen, og følelserne omkring den, sætter et aftryk på kollegaerne og deres syn på, og historier om, virksomheden. Historier, som påvirker virksomhedens ry og rygte blandt kunder, leverandører og samarbejdspartnere – og i det lange løb virksomhedens mulighed for at tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere fremadrettet.

TINE TOFT & CO rådgiver virksomheder i opsigelses- og afskedigelsesprocesser. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan sammensætte individuelle offboarding- og outplacement forløb.

1:1 Offboarding og outplacement
1:1 Offboarding og outplacement

Psykologiske test

I forbindelse med onboarding og evaluering af kandidater gør vi bl.a. brug af personlighedstest. Vi arbejder udelukkende med gennemprøvede og evidensbaserede psykologiske testværktøjer, som vi er uddannede i at anvende. Læs mere om de tests, vi benytter og har positive erfaringer med.