Menu Luk

Trivsel og psykisk
arbejdsmiljø

I TINE TOFT & CO tilrettelægger vi vores arbejde med udgangspunkt i den aktuelle situation i den pågældende organisation. Vi bruger tid og energi på at undersøge og sætte os ind i vores kunders forretningsområde og organisatoriske udfordringer, når vi designer udredning, interventionsindsatser og aktiviteter.

Du kan læse mere om vores indsatsområde ’Trivsel og psykisk arbejdsmiljø’ herunder.

Organisationsudvikling hos TINE TOFT & CO

Trivsel & psykisk arbejdsmiljø

Medarbejdernes trivsel og velbefindende har afgørende betydning for fastholdelse og engagement. Endvidere rimer et godt psykisk arbejdsmiljø på øget performance, mindre sygefravær og et positivt ’employer brand’. Det er faktorer, som tilsammen definerer virksomheden udadtil, og som indvirker på muligheden for at tiltrække kompetente og motiverede medarbejdere fremadrettet.

Fra trivselsundersøgelse til konkrete indsatser

Har I gennemført en trivselsmåling, MTU eller APV, hjælper vi jer med at oversætte resultatet af undersøgelsen til konkrete trivselsforbedrende handlingsinitiativer. Vi designer og implementerer indsatser på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Et typisk forløb strækker sig over nogle uger og indeholder følgende elementer:

Fortroligt møde med ledelsen

1. Drøftelse af ledelsens perspektiver, ønsker og ansvar ift. trivselsundersøgelsen og den fremadrettede process.
2. Ledelsesopgave.

Fortroligt gruppemøde med medarbejderne

1. Medarbejdernes perspektiver, ønsker og ansvar ift. trivselsundersøgelsen og den fremadrettede process.
2. Medarbejderopgave.

Fælles workshop for ledelse og medarbejdere

Forslag til indsatsområder gennemgås og diskuteres. Handlingsplan vedtages. Psykologisk viden, værktøjer og øvelser indgår mhp. at sikre en forbedring af trivslen og samarbejdet fremadrettet.

Afhængigt af situationen kan forløbet suppleres med individuelle samtaler samt en opfølgnings workshop. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan sammensætte et trivselsforløb til jer.

Kvalitativ trivselsundersøgelse

Vi tilbyder design, implementering og opfølgning på kvalitative trivselsundersøgelser eller arbejdsmiljøindsatser. Kontakt os for at høre nærmere.